HI, let your day begin
#dance #aerial yoga #yoga

Algemene Voorwaaren

- De deelnemer dient de instructies en aanwijzingen van de gecertificeerde aerial yoga docent in acht te nemen.
- Veiligheidsregels dienen worden opgevolgd.
- Deelname is geheel op eigen risico en DAY-Studio is niet aansprakelijk voor eventuele schade.
- Gelieve shirts met mouw te dragen i.v.m. comfort en hygiene in het doek en geen sieraden.
- Niet aanbevolen voor zwangeren vrouwen.
- Het Aerial yoga doek is bij de les prijs inbegrepen.
- De yoga mat is niet bij de les inbegrepen. Yoga mat huur kosten: €1,-.
- Om teleurstelling te voorkomen, raden wij u aan op tijd te betalen.
- Betaling is tevens uw reserving en akkoord met de algemene voorwaarden.
- Verhindering minstens 72 uur tevoren te berichten, anders wordt de volledige prijs in rekening gebracht.
- De betaling moet voldaan zijn 7 dagen voor de les.

Terms and conditions

- The participant must follow instructions and directions from the certified Aerial Yoga teacher and adhere to those instructions.
- Safety rules must be followed.
- Participation is at your own risk and DAY- Studio is not liable for any damage or injuries during the class.
- Please wear short or long sleeved t-shirt this is for your own comfort and hygiene in the fabric and no jewelry allowed due to injuries.
- Not recommended for pregnant women.
- The Aerial Yoga silk is included in the class price.
- The yoga mat is not included in the class price. Yoga mat rental fee: €1,-.
- To avoid disappointment, we recommend that you pay on time.
- Payment means also your reservation and accepting the terms and conditions of DAY studio.
- Impediment to report at least 72 hours in advance, otherwise the full price will be charged.
- The payment has to be received 7 days prior the class.

CONTACT TODAY